Cornelis Teunis (Cor) van Loenen, geboren op 15 september 1942 te Magelang (voormalig Nederlands Indië) heeft een grondige en langdurige artistieke ontwikkeling achter de rug. In de jaren vijftig gerepatrieerd naar Nederland, maakte hij – kind nog – kennis met Harrie Kuijten in Groet en Charley Toorop in Bergen. Geregeld zocht hij hen op in hun respectieve ateliers, op fietsafstand van zijn woonplaats Warmenhuizen, en oogstte hun waardering voor zijn in de vrije natuur gemaakte schetsen. Zij moedigden de jonge tekenaar aan op de ingeslagen weg door te gaan. Beider enthousiasme richtte zich in het bijzonder op zijn kleurenpalet en fantasie, pregnant tot uitdrukking komend in zijn natuurschetsen, waarin met name bomen en bloemen een geliefd onderwerp vormden. De graficus/ schilder Willem van Leusden, met wie hij tijdens de vakanties te Maarssen (Utrecht) kennis maakte, kwam om diezelfde redenen onder de indruk van het prille talent.