Tijdens talrijke buitenstudies o.a. bij Sassenhein in het Groningse Haren, maakte Van Loenen kennis met de Groninger Ploeg-schilder Jannes de Vries, met wie hij enkele malen samen schilderde. Het werk van Van Loenen laat zich moeilijk etiketteren. Lyrisch impressionisme komt enigermate in de buurt, maar tegelijk is het méér, vooral door een ingetogen, maar expressief kleurgebruik dat soms felle accenten kent.
Voornamelijk uitgewerkt in olieverf en pastel, draagt zijn werk alle kenmerken van de voortdurend veranderende natuur: lyrisch verstild, dramatisch bewogen, innerlijk en uiterlijk aaneen, vertolkt in een beheerste en zo nu en dan driftige fantasie. De laatste jaren schildert Van Loenen vooral kleurrijke, ruige, wijdse landschappen.